شرکت مهندسی عمران کویر خاوران
شرکت مهندسی عمران کویر خاوران

شرکت مهندسی عمران کویر خاوران، از گروه شرکتهای عمران کویر، با بیش از سه دهه  فعالیت مداوم و موثر در صنعت ساختمان در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی  مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت با هدف به کارگیری و گسترش روش های اصـولی و استــانداردهای روز تاسیسات ساختمان به مـنظور افزایش کیفیت طـراحی و اجـرای سیستم های تهویه مطبوع و افزایش عمر مفید ساختمان ها با کاربری های گوناگون فعالیت خود را آغاز نموده است.

مشاهده سایت :www.omranekavir.com

 


منبع :